به گزارش افکارنیوز،

پزشکی قانونی استان تهران اعلام کرد: در پنج ماه نخست امسال 31 نفر در اثر غرق شدگی جان خود را از دست داده اند که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که تعداد فوت ناشی از غرق شدگی 23نفر اعلام شده بود 34درصدافزایش یافته است.

بنابر این گزارش از کل قربانیان غرق شدگی در 5ماه نخست امسال 29 نفر مرد و 2 نفرزن بوده است. همچنین درمردادماه نیز آمارفوت ناشی از غرق شدگی 10مورد بوده است.