پیاز فواید بسیاری برای سلامتی انسان دارد، همه ساله توسط کشاورزان خراسان شمالی در اواخر اسفند ماه کاشت می شود. همچنین در اواخر تابستان و اوایل پاییز از مزارع این استان برداشت میشود و برای فروش به بازار عرضه میگردد.

کد خبر: 802358