به گزارش افکارنیوز،

 احد وظیفه در مورد وضعیت جوی شهرهای مرزی ایران و عراق طی دو روز آینده گفت:آسمان خسروی (قصر شیرین) طی فردا (۴ آبان) ابری همراه با وزش باد شدید و بارش باران و رعد و برق با حداقل دمای ۱۸ و حداکثر دمای ۲۶ درجه سانتیگراد پیش بینی می‌شود، همچنین وضعیت جوی قصر شیرین طی روز شنبه (۵ آبان) نیمه ابری همراه با وزش باد و رگبار باران با حداقل دمای ۱۴ و حداکثر دمای ۲۷ درجه سانتیگراد خواهد بود.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی با اشاره به اینکه مرز مهران طی فردا (۴ آبان) ابری همراه با وزش باد شدید و بارش باران و رعد و برق است، تصریح کرد: حداقل و حداکثر دما در این مرز ۱۹ و ۲۰ درجه سانتیگراد خواهد بود، همچنین وضعیت جوی مهران طی روز شنبه (۵ آبان) نیمه ابری همراه با وزش باد و رگبار باران با حداقل دمای ۱۸ و حداکثر دمای ۲۸ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به ابری بودن شلمچه اظهار کرد: وضعیت جوی این مرز همراه با وزش باد شدید و بارش باران و رعد و برق طی روزهای جمعه و شنبه و با حداقل دمای ۲۱ و حداکثر دمای ۲۸ درجه سانتیگراد همراه خواهد بود.

وظیفه درباره وضعیت جوی نجف و کاظمین اظهار کرد: طی روز جمعه (۴ آبان) شهر نجف ابری همراه با وزش باد و رگبار باران با حداقل دمای ۱۷ و حداکثر دمای ۳۲ درجه سانتیگراد و روز شنبه (۵ آبان) صاف تا کمی ابری با حداقل دمای ۱۳ و حداکثر دمای ۲۴ درجه سانتیگراد پیش بینی می‌شود. کاظمین نیز طی روز جمعه و شنبه ابری همراه با وزش باد و رگبار باران با حداقل و حداکثر دمای ۱۵ و ۳۰ درجه سانتیگراد طی روز جمعه، و ۱۲ و ۲۳ درجه سانتیگراد طی روز شنبه خواهد بود.

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی درباره وضعیت جوی چذابه تصریح کرد: طی روز جمعه (۴ آبان) چذابه ابری همراه با وزش باد شدید و بارش باران و رعد و برق با حداقل دمای ۲۱ و حداکثر دمای ۳۱ درجه سانتیگراد و روز شنبه (۵ آبان) نیز ابری همراه با رگبار و رعد و برق و وزش باد با حداقل و حداکثر دمای ۱۹ و ۲۸ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه کربلا نیز طی روز جمعه ابری همراه با وزش باد و رگبار باران با حداقل دمای ۱۶ و ۳۱ درجه سانتیگراد خواهد بود، گفت: کربلا در روز شنبه نیز صاف تا کمی ابری با حداقل دمای ۱۴ و حداکثر دمای ۲۳ درجه سانتیگراد پیش بینی می‌شود.

وظیفه در ادامه درباره وضعیت جوی اهواز و کرمانشاه گفت: آسمان اهواز روز جمعه (۴ آبان) ابری همراه با وزش باد شدید و بارش پراکنده و رعد و برق با حداقل دمای ۲۰ و حداکثر دمای ۳۲ درجه سانتیگراد و در روز شنبه (۵ آبان) همراه با رگبار و رعد و برق و وزش باد با حداقل و حداکثر دمای ۱۸ و ۲۹ درجه سانتیگراد پیش بینی می‌شود.کرمانشاه نیز روز جمعه ابری همراه با وزش باد شدید و بارش باران و رعد و برق با کمترین و بیشترین دمای ۱۰ و ۱۹ درجه سانتیگراد و روز شنبه (۵ آبان) نیمه ابری همراه با وزش باد و رگبار باران با حداقل و حداکثر دمای ۶ و ۲۰ درجه سانتیگراد خواهد بود.