به گزارش افکارنیوز،

اکبر قاسمی یک روان‌شناس اظهار کرد: تنها عامل متمایز کننده افراد با نشاط، آرام، جسور، موفق، اسطوره و پیشتاز از سایرین، به خاطر ایمانی شکست‌ناپذیر به خود و ایمان به خداوند است؛ در واقع این ایمان قادر است که هر ترسی را نادیده بگیرد و مانند نوری در دل تاریکی قلب و ذهن رفتار کند.

این روانشناس ادامه داد: وقتی که انسان تنها منبع قدرت مطلق را نیروی خداوندی بداند و به این یقین برسد که خلقت، محافظت و هدایت همه موجودات در سیطره قدرت خداوند است، آن‌گاه انسانی می‌شود که قادر است در زندگی معجزه کند؛ چراکه نیرویی را باور کرده که مدیریت همه جهان در دست او است.

وی افزود: وقتی پای این جنس از ایمان در میان باشد، غم‌ها، نگرانی‌ها و ترس‌ها وجود فرد را ترک می‌کند؛ در واقع مشکل خود ترس نیست، بلکه قدرت دادن به ترس است. چون رشد همیشه در قالب یک ترس به وجود می‌آید و زمانی که انسان با قدرت و نیروی ایمان، به دل ترس ورود کند، آن را از خود دور می‌کند. همان‌طور که با نگاه به ترس‌های فلج کننده گذشته، درمی‌یابیم که بی‌جهت استرس را بر خود مستولی کرده بودیم.

قاسمی تصریح کرد: کافی است انسان هنگام ترس و نگرانی، نیرویی را به یاد بیاورد که تمام هستی را آفریده و همواره محافظت و هدایت هر جنبده‌ای در سیطره قدرت او است. ایـمـان است که زندگی را در جان ما فراخی و شادی می‌بخشد، ما را نسبت به جهان هستی ونظام حاکم بر آن خوشبین می‌سازد، از اضطراب و بحران‌های درونی می‌رهاند و فضایل اخلاقی وانسانی را پرورش می‌دهد، در حالی که انسان بی‌ایمان از این مواهب بی‌بهره است.