به گزارش افکارنیوز،

رویداد کرینگتون درسال ۱۸۵۹، بزرگ‌ترین طوفان خورشیدی ۵۰۰ سال اخیربود بگونه‌ای که افرادیکه درمعدن کوهستان راکی کارمیکردند ازشدت روشنایی شب فکرکردند صبح شده وصبحانه آماده کردند.

منظره‌ای فوق العاده از طوفان خورشیدی که شما را حیرت‌زده می‌کند