به گزارش افکارنیوز،

علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران در توئیتی نوشت: در هم اندیشى امروز شورا با حضور معاون برنامه ریزى جدید شهردارى درباره شیوه بررسى برنامه سوم گفتگو شد. کلیات برنامه مورد تایید است، ٣هفته مهلت داده شد تا بازآرایى برنامه در شهردارى با حضور کمیسیون‌ها و کمیته‌ها انجام شود. اعضا اشکالاتى به ساختار، متدولوژى و اجزاء برنامه وارد کرده‌اند.

کلیات برنامه 5 ساله سوم تایید شد