به گزارش افکارنیوز،

 دکتر مهدی شادنوش در بیست و هفتمین همایش مدیران استانی انجمن حمایت از بیماران کلیوی گفت: از آنجا که یکی از برنامه‌های مرکز پیوند اعضاء در وزارت بهداشت، حل مشکلات پیوند است، طبق برنامه‌ریزی‌های به عمل آمده برحسب نیازاستان ها ۳۰۰۰ دستگاه دیالیز به مراکز درمانی تحویل خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در برخی از استان‌ها تعداد بیماران و تخت‌های بیمارستانی با یکدیگرتناسب ندارند، گفت: این شرایط باعث می‌شود که بیشترین آسیب به بیماران وارد شود.  به همین منظور طبق برنامه‌های صورت گرفته بر مبنای پارامترها و شاخص‌های تعریف شده، تا پایان سال جاری ۱۰۸۰ دستگاه دیالیز در کشور توزیع خواهد شد تا بخشی از مشکلات این بیماران برطرف شود.

رئیس مرکز پیوند اعضاء و بیماری‌های وزارت بهداشت افزود: به منظور حمایت از تولیدات داخل، دستگاه‌های ساخته شده در داخل کشور نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است که در صورت مناسب بودن وارد چرخه خواهند شد تا مشکل کمبود دستگاه‌های دیالیز مرتفع شود.

شادنوش در خصوص تعرفه بیمه بیماران دیالیز نیز گفت: سال‌های متمادی میزان تعرفه بیمه بیماران دیالیزی تغییری نکرده بود که با مذاکرات انجام شده میزان آن افزایش یافت و قیمت‌ها واقعی‌تر شد.