به گزارش افکارنیوز،

حسنعلی ویسکرمی متخصص روانشناختی تربیتی، اظهار کرد: امتحانات و آزمون‌ها به عنوان یکی از بخش‌های اساسی زندگی مدرن به خصوص در حیطه تحصیلی و ارتقایی است که موجب استرس و اضطراب در فرد می‌شود.

وی ادامه داد: اضطراب امتحان ‍می‌تواند علاوه بر قبل از آزمون، حین و حتی بعد از امتحان تجزیه شود.

ویسکرمی اضافه کرد: این استرس زمانی تبدیل به یک مشکل می‌شود که سطح بالای این اضطراب با آماده شدن برای امتحان و انجام آزمون تداخل پیدا کند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان ضافه کرد: اضطراب امتحان به نوعی به اضطراب یا هراس اجتماعی خاص اشاره دارد که فرد را درباره توانایی‌هایش دچار تردید می‌کند.

وی یادآور شد: پیامد این استرس کاهش توان مقابله در موقعیت‌های مستلزم ارزیابی و بنابراین حل مسئله مانند موقعیت امتحان است.