به گزارش افکارنیوز،

 بر اساس اطلاعات رسمی دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران، ارتفاع کل ریزشهای جوی از اول مهر تا 3 آبان سال آبی 98-97 بالغ بر 11.8 میلیمتر است. این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت ( 8.7 میلیمتر) 35.6 درصدافزایش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته ( 8.6 میلیمتر) 37.2 درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین حجم بارش های ایران از اول مهر تا 3 آبان به 19 میلیارد و 447 میلیون مترمکعب رسید.