به گزارش افکارنیوز،

آبشار زیبای سوباتان در شهرستان هشتپر گیلان را مشاهده می کنید .