به گزارش افکارنیوز،

سروان ابراهیمی کارشناس اداره آموزش فرهنگ وترافیک راهنمایی رانندگی مازندران گفت: به دلیل هزینه بالای کلاه‌های استاندارد، خیلی از موتورسیکلت سواران یا کلاه ایمنی خریداری نکرده و یا به خریدن کلاه‌های معمولی رضایت می‌دهند، درحالی که این کلاه‌ها به دلیل نداشتن استحکام لازم، موقع وارد شدن ضربه نمی‌توانند از آسیب دیدن جمجمه، صورت و فک موتورسوار جلوگیری کنند.

وی افزود: کلاه‌هایی که استاندارد نیستند تنفس را برای راکبان سخت و آن‌ها را کلافه کرده و در نتیجه موتورسواران آن‌ها را تحمل نمی‌کنند.

سروان ابراهیمی گفت: موتورسوارانی که از کلاه ایمنی استفاده نمی‌کنند ریسک بالاتری در ضربه مغزی یا صدمات سر یا هر دو آن‌ها دارند.

کارشناس اداره آموزش فرهنگ وترافیک راهنمایی رانندگی مازندران افزود: کلاه ایمنی لایه اضافی را برای سر ایجاد کرده و انسان را از برخی اشکال خیلی شدید صدمات ضربه مغزی حفاظت می‌کند.

صدمات سر شامل دو نوع باز و بسته

وی گفت: صدمات سر در نوع بسته، استخوان جمجمه سوراخ نشده و صدمه در اثر تماس ضربه به مغز در جمجمه ایجاد می‌شود که باعث خون مردگی، تورم، پارگی بافت‌های مغزخونی، اعصاب و عروق می‌شود.

وی افزود: صدمات سر در نوع باز شکستگی یا سوراخ شدگی جمجمه که منجر به صدمات مغزی می‌شود.

کارشناس اداره آموزش فرهنگ وترافیک راهنمایی رانندگی مازندران گفت: بر اساس اطلاعات آناتومیکی، وزن و چگالی سر از بقیه نقاط بدن بیشتر است؛ بنابراین در هنگام واژگونی نخستین نقطه‌ای از بدن که با زمین برخورد می‌کند سر است.

ابراهیمی افزود: همیشه در تصادفات با موتورسیکلت، سر راکب در معرض برخورد با جسم سخت یا جایی مانند زمین قرار دارد. در این حالت حداقل صدمه وارده بر سر، ضربه مغزی است و حتی می‌تواند منجر به فوت راکب شود.

وی گفت: بسیاری از صدمات آسیب زا به مغز از صدمات بسته سر ناشی می‌شوند که در آن‌ها هیچگونه جراحت بازی در سر وجود ندارد.

وی افزود: موتورسوارانی که از کلاه ایمنی استفاده نمی‌کنند، در مقابل صدمات وارده به سر و آسیب‌های مغزی با خطر بیشتری مواجه هستند.

سر سری نگیریم

کارشناس اداره آموزش فرهنگ وترافیک راهنمایی رانندگی مازندران گفت: کلاه ایمنی با کاهش اثر نیرو یا ضربه وارده به سر، خطر ناشی از صدمات جدی وارده به سر و مغز را کاهش می‌دهد و به چند طریق این عمل صورت می‌گیرد:

سروان ابراهیمی افزود: کلاه ایمنی به عنوان یک مانع فیزیکی عمل کرده و مانع برخورد جمجمه با شی می‌شود.

وی گفت: مواد نرمی که در داخل کلاه ایمنی جاسازی شده است برخی ضربات را جذب کرده و در نتیجه سر به آرامی از حرکت خواهد ایستاد. این بدان معناست که مغز با نیروی زیاد به جمجمه برخورد نخواهد کرد.

وی افزود: کلاه ایمنی نیروی وارده را در سطح بیشتری پخش می‌کند؛ بنابراین نیرو‌های وارده در قسمتی خاص از جمجمه متمرکز نخواهند شد.