به گزارش افکارنیوز،

مهراله رخشانی‌مهر رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور اظهار کرد: ۳۰ درصد مدارس کشور فرسوده است و از محل اعتبارات بودجه سنواتی، امکان برطرف کردن آن را نداریم.

وی ادامه داد: ما امسال ۱۷۱۰ میلیارد تومان تخصیص اعتبار گرفتیم و فقط می‌توانیم با این اعتبار پروژه‌های نیمه تمام که چند سال است راه افتاده، سر و سامان دهیم و مدارس خشت و گلی ها را جمع کنیم.

وزیر آموزش و پرورش اوایل شهریور ماه امسال عنوان کرد « ما نزدیک به یک سوم مدارس مان، مدارسی هستند که واقعا نیازمند تخریب، بازسازی یا مقاوم سازی هستند؛ بین اینها یک تفاوت هایی وجود دارد ولی تقریباً یک سوم مدارس ما اینگونه هستند و به نوعی ایمنی لازم را برای بچه ها ندارند.

از آن طرف هم اعتباراتی که برای آموزش و پرورش قرار می گیرد که البته رو به افزایش بوده است با نقطه ای که ما انتظار داریم خیلی فاصله دارد».