به گزارش افکارنیوز،

در همین مدت میزان آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون از ۴۴ به ۴۲ کاهش و همچنین آلاینده منوکسیدکربن نیز از ۱۴ به ۲۰ افزایش یافت.

بر همین اساس، ایستگاه‌های شهرداری منطقه ۲، پونک (منطقه ۵) و اقدسیه (منطقه یک) به ترتیب ۳۴، ۳۵ و ۳۷ با شاخص‌های پاک‌ترین مناطق تهران طی این مدت بودند.


همچنین شادآباد (منطقه ۱۸)، شهر ری (منطقه ۲۰) و شهرداری منطقه ۲۱ به ترتیب با شاخص‌های ۹۸، ۸۰ و ۷۲ بالاترین حجم آلودگی شهر تهران را در ۲۴ ساعت گذشته داشته اند.