به گزارش افکارنیوز،

منصور مجاوری مشاور وزیر آموزش و پرورش در خصوص این حساب، گفت: سامانه حساب یکپارچه مدارس به خاطر شفاف سازی منابع عظیم مالی است که وارد مدرسه می شود، ایجاد شد که بخشی تحت عنوان فوق برنامه و بخشی تحت عنوان سرانه در مدارس است.

وی ادامه داد: این طرح در سال ۹۵ اجرا شد اما با یک سری ابهامات مواجه بود و تمام حساب‌های پشتیبان غیر قانونی عنوان شد.

مجاوری با بیان اینکه ۸۰ تا ۸۵ عنوان فوق برنامه در این سامانه طراحی شده است، اظهار کرد: در فاز اول این طرح، ۸۵ هزار  مدرسه تحت پوشش قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه برای هر دانش‌آموز کد دانش‌آموزی وجود دارد، افزود: برای هر فعالیت پرداخت وجه یک کد شناسه پیش‌بینی می‌شود.