به گزارش افکارنیوز،

۱۳ آبان‌ماه در تقویم کشور ما روز ملی مبارزه با استکبار نام‌گذاری شده است و هر سال در این روز، مردم، دانشجویان و دانش‌آموزان انقلابی در سراسر کشور در «راهپیمایی روز ملـی مبـارزه با اسـتکبار» شرکت کرده و انزجار خود از شیطان بزرگ را نشان می‌دهند.

تبعید امام خمینی(ره) به ترکیه در سال ۴۳، کشتار دانش‌آموزان انقلابی معترض به حکومت پهلوی در سال ۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی در سال ۵۸ اتفاقات مهمی هستند که رد ۱۳ آبان‌ماه به وقوع پیوسته‌اند.