به گزارش افکارنیوز،

نتایج یک بررسی جدید نشان داده است، چاقی در دوران کودکی به  عملکرد ضعیف مدارس برمی گردد و کادر مدیریتی و آموزشی مدارس می‌توانند مانعی در برابر این بحران عمومی باشند.

براساس این پژوهش که در‌ کنفرانس اطفال ارائه شده است، چاقی کودکان در سنین مدرسه بر مهارت‌ و عملکرد آنها تأثیر منفی می‌گذارد و می‌تواند رشد ذهنی آنها را کاهش دهد.

محققان این پژوهش با بررسی بیش از 22 هزار کودک از سال 2016 تا سال 2018 دریافتند، «شکوفایی» مهارت‌های اجتماعی و تحصیلی کودکان با وزن آنها ارتباط مستقیم دارد.

این مطالعه تأیید می‌کند، اعتماد به نفس کودکان چاق نسبت به همسالان خود پایین‌تر است و آنها تمایلی به شرکت در کارهای گروهی ندارند.

کارشناسان بهداشتی با تکیه بر نتایج به دست آمده از این مطالعه، کادر مدیریتی و آموزشی مدارس را عامل تشدید چاقی دانش‌آموزان می‌دانند و باور دارند، کادر آموزشی مدارس اگر والدین را در جریان تبعات ناشی از چاقی در دوران کودکی قرار دهند، این معضل روند کاهشی در پیش می‌گیرد.

ناتاشا گیل محقق ارشد این پژوهش از مرکز اورژانس کودکان و دانشگاه بروان می‌گوید: «چاقی دوران کودکی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های بهداشت عمومی است که امروز با آن مواجه هستیم؛ چاقی با توسعه مهارت‌های روان‌شناختی کودک ارتباط مستقیم دارد».