به گزارش افکارنیوز،

ادامه بحث و بررسی  پیرامون دستورالعمل نظارت و پیگیری احیای حقوق عامه در دستور کار امروز جلسه مسئولان عالی قضایی قرار دارد.

 همچنین در ابتدای جلسه آیت الله آملی لاریجانی رئیس دستگاه قضایی در سخنان کوتاهی مهم ترین موضوعات قضایی و سیاسی کشور را مورد بررسی قرار داده و سپس مسئولان عالی قضایی وارد دستورجلسه امروز که بحث وبررسی پیرامون نظارت و پیگیری احیای حقوق عامه است خواهند شد.
 
مشروح اظهارات رئیس دستگاه قضایی و مصوبات این جلسه تا ساعاتی دیگر منتشرمی شود.