به گزارش افکارنیوز،

به موجب این لایحه، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، تا قبل از 18 سالگی به درخواست مادر و پس از 18 سالگی به درخواست خودشان می توانند تقاضای تابعیت ایرانی نموده و شناسنامه ایرانی دریافت کنند.

در قانون مصوب ۸۵ وضعیت این فرزندان تا قبل از ۱۸ سالگی نامعلوم باقی مانده بود و امکان ادامه تحصیل و داشتن و اوراق هویتی مانند شناسنامه برای این افراد وجود نداشت اما این قانون مصوب اصلاح و پیش نویس قانونی لایحه در جلسه روز گذشته دولت به تصویب رسید تا امکان برخورداری این کودکان از حقوق اجتماعی و رفع تبعیض های اجتماعی و اقتصادی از بین برود.

بنابراین براساس این گزارش،  لایحه تابعیت فرزندان زنان ایرانی دارای همسر خارجی، برای اصلاح قانون فعلی به مجلس خواهد رفت.