به گزارش افکارنیوز،

تدوین و اجرای برنامه ابلاغی سند تحول در سطوح منطقه‌ای در چارچوب این نامه خواهد بود و لازم است مدیران مناطق نسبت به ساختار برنامه توجیه شوند و ابلاغ برنامه به مناطق و شهرستان‌ها پس از تدوین نهایی برنامه استان و هماهنگی با واحدهای تخصصی در ستاد و کارگروه زیر نظام‌ها صورت گیرد و نسبت به برگزاری جلسات توجیهی و آموزشی برای معاونان، کارشناسان و روسای دوایر و تبیین زیر نظام‌های مصوب و برنامه‌های اجرایی اقدام لازم صورت گیرد.

بر اساس این ابلاغ، اجرای مطلوب سند تحول نیازمند جلب مشارکت مدیران، معلمان، اولیاء و همچنین دانش آموزان است؛ بنابراین در سطح استان جهت توجیه و آموزش کاربردی اولیاء بر اساس دستورالعمل دفتر انجمن اولیا و مربیان و به‌کارگیری اعضای شوراهای مدارس، تشکل‌های دانش‌آموزی، اعضای مجلس دانش‌آموزی در چارچوب سیاست‌گذاری شورای هماهنگی تشکل‌ها که از سوی معاونت پرورشی و فرهنگی ابلاغ خواهد شد، اقدامات لازم به عمل می‌آید.