تصویر ماهواره‌ای ناسا از وضعیت آب و هوای امروز (سه شنبه) ایران را مشاهده می‌کنید.

تصویر ماهواره‌ای ناسا از آب‌وهوای امروز ایران