به گزارش افکارنیوز،

مهدی چمران رئیس سابق شورای شهر تهران با اشاره به اینکه محسن هاشمی تا کنون دو بار برای شهردار شدن کاندیدا شده و اکثریت آرا را کسب نکرده است؛ گفت: دلیل مخالفان می تواند به خاطر مسائل درون حزبی ، درون جناحی و یا مشکلاتی با شخص هاشمی باشد.

رئیس سابق شورای شهر تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا جریانی که تا این اندازه با شهردار شدن او مخالف است، هنگام انتخابات او را سرلیست خود قرار داد، گفت: آن زمان می خواستند از اسم هاشمی به نفع خود استفاده کنند و استفاده خود را کردند و امروز هم او را کنار گذاشتند.

وی در خصوص سودی که مخالفان هاشمی از شهردار نشدن او می برند, گفت: یک حساب و کتاب های درون جناحی وجود دارد که آنها برای خودشان برنامه‌هایی ریخته اند و یک رقابت پنهان وجود دارد که اجازه نمی دهد هاشمی شهردار شود.

چمران  خاطرنشان کرد: این رقابت در حال حاضر وجود دارد و  برای آینده محسن هاشمی هم وجود خواهد داشت.