به گزارش افکارنیوز،

محمد جواد حق شناس تصریح کرد: یکی از اختیارات هر فردی این است که می تواند بعد از بازنشستگی حکم بازگشت به کار بگیرد و هنگامی که گرفت دیگر بازنشسته نیست.

عضو شورای شهر تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا برای آقای افشانی این کار را نکردید گفت: افشانی خودش اقدام نکرد.

حق شناس در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه با توجه به اینکه تقوی نژاد عضو اعتماد ملی است و با شما هم حزبی محسوب می شود، اولویت چندمتان برای انتخاب شهردار است, گفت: ما تلاش می کنیم این بار اصلا نگاه حزبی نداشته باشیم.

وی در ادامه با بیان اینکه 4 نفر از 5 گزینه انتخابی من رای آورده اند, اظهار کرد:  در مورد آقای نجفی و افشانی رای گیری شده وضعیت خوبی بود و تا کنون کف رای هر دو 19 رای بوده است.