به گزارش افکارنیوز،

در همین مدت میزان آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از 10 میکرون نیز از 45 به 50 و آلاینده منوکسیدکربن نیز از 20 به 29 افزایش یافته است.

بر همین اساس ایستگاه های شهرداری منطقه 15 با شاخص 141، فرمانداری شهرری با شاخص 140 و بوستان سلامت (منطقه 18) با شاخص 134 بیشترین میزان آلودگی شهر تهران را در 24 ساعت گذشته داشته اند.

همچنین ایستگاه های گلبرگ (منطقه 8) با شاخص 51، اقدسیه (منطقه 1)، مسعودیه (منطقه 15) و شهرداری منطقه 2 به طور مشترک با شاخص 53 سالم ترین هوا را در سطح مناطق شهر تهران طی این مدت داشتند.