به گزارش افکارنیوز،

سطح تراز دریاچه ارومیه تا به امروز نسبت به روز مشابه در سال گذشته 0.08 متر افزایش را نشان می‌دهد، بر همین اساس حجم آب موجود در دریاچه نیز با کاهش 15.03 میلیارد مترمکعبی رو به رو بوده است.

بر اساس گزارشات کارگروه احیای دریاچه ارومیه، تراز سطح آب دریاچه در روز 1397/08/18 به 1270.19 سانتی متر از سطح دریا رسید. این تراز نسبت به روز مشابه در سال گذشته 0.08 متر افزایش و نسبت به میانگین دراز مدت 4.36 متر کاهش یافته است.

بر اساس همین گزارش وسعت دریاچه ارومیه در روز 18 آبان ماه سال جاری 1722.87کیلومتر مربع بوده است که این شاخص نسبت به روز مشابه در سال گذشته 128.06 کیلومتر مربع افزایش و نسبت به میانگین دراز مدت 2792.01 کیلومتر مربع کاهش یافته است.

لازم به ذکر است که حجم آب موجود در دریاچه ارومیه در روز 18 آبان ماه سال جاری 1.05 میلیارد متر مکعب بوده است که این شاخص نسبت به روز مشابه در سال گذشته 0.13 میلیارد مترمکعب کاهش داشته و نسبت به میانگین دراز مدت 15.03 میلیارد مترمکعب کاهش یافته است.