به گزارش افکارنیوز،

فریبرز حمیدی معاون برنامه‌ریزی آموزش منابع انسانی مرکز برنامه‌ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات آموزش و پرورش اظهار کرد: اهمیت امنیت در زندگی جمعی تا حدی است که برخی متفکران اجتماعی در تعاریف خود کلمه امنیت را مترادف با مفهوم سلامتی به کار گرفته‌اند و وجود آن را ضامن بقا و پایداری جامعه سالم پنداشته‌اند.

وی تصریح کرد: دنیای یک کودک را خانه، مدرسه و جامعه پیرامون آن تشکیل می‌دهد و این مکان‌ها باید دارای امنیت باشند.

حمیدی افزود: بر اساس تجارب گذشته، مدارس سهم عمده‌ای در وقوع حوادث و بروز بیماری‌ها داشته‌اند؛ در صورتی که اصول ایمنی مدارس در سطح قابل قبولی نباشد، احتمال وقوع حوادث و جراحت و مرگ دانش‌آموز وجود دارد؛ از این رو قطعاً یک آینده‌نگری پیش‌بینی دقیق می‌تواند کارساز باشد و تا حد زیادی از پیامدهای وخیم پیشگیری کند.

وی با بیان اینکه فضای آموزشی ابتدا باید از لحاظ فیزیکی مطلوب باشد، گفت: فضاهای با کیفیت فیزیکی مطلوب به فضاهایی اطلاق می‌شود که در طراحی آنها استاندارد شاخص‌هایی از قبیل هوای سالم، دمای مناسب، رطوبت کافی، نور، صوت، دید و منظر مناسب، کارایی انرژی، دسترسی‌ها و ارتباطات رعایت شده باشد. 

معاون برنامه‌ریزی آموزش منابع انسانی مرکز برنامه‌ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: مدارس امن دارای محیط حمایتگر حامی عواطف سلامت فیزیکی و روان شناختی دانش‌آموزان است.

وی با تأید بر اینکه در مدارس امن، دانش‌آموزان در معرض آسیب‌های فیزیکی، جسمی و عاطفی نیستند، افزود: عوامل مؤثر در ناامنی شامل مواردی چون فقدان مدیریت، عدم ارتباط مستمر اولیا با مدارس، بهداشت و امکانات بهداشتی و عوامل معماری است.

حمیدی با بیان اینکه مدارس امن دارای دانش‌آموزان سالم و جوی حاکی از حمایت عاطفی و فیزیکی هستند، تصریح کرد: در این مدارس، دانش‌آموزان از لحاظ مسائل هیجانی، فیزیکی و غیره در امان هستند.

وی اضافه کرد: مدارس دارای محیط امن و حمایت‌گر اشاره به مهیاسازی محیطی دارد که حامی عواطف سلامت فیزیکی و روان شناختی دانش آموزان باشد؛ کیفیت محیط فیزیکی به طور قابل توجهی بر موفقیت دانش‌آموزان تأثیر می‌گذارد بنابراین باید از نظر وضعیت ایمنی و بهداشتی مناسب باشد.

 معاون برنامه‌ریزی آموزش منابع انسانی مرکز برنامه‌ریزی، منابع انسانی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد: یکی از راهکارهای امنیت فیزیکی در مدارس، شناسایی وضع موجود و آگاهی از نقاط ضعف، کاستی‌ها و نواقص احتمالی با هدف ارتقای کیفیت امنیت محیط های آموزشی است که در همین راستا دوره آموزشی ایمنی و امنیت در مدرسه ویژه مدیران مدارس و مناطق تدوین شد.

وی ادامه داد: این دوره آموزشی با توجه به نیاز مدارس در خصوص حفظ امنیت و ایمنی دانش‌آموزان در مدرسه و در راستای سیاست‌های وزیر آموزش و پرورش در خصوص آموزش تعاملی کاربردی و مهارتی با هدف آشنایی مدیران، معاونان مدارس با قوانین و مقررات ایمنی و امنیت در مدرسه و مد نظر قراردادن آن جهت پیشگیری، آمادگی و مواجه با رخدادها و اتفاقات ناخواسته و غیر قابل پیش‌بینی به مدت 10 ساعت در سامانه LTMS به صورت الکترونیکی و فرآیند محور طراحی و برنامه‌ریزی شده است.

حمیدی با بیان اینکه شروع این دوره آموزشی از 24 مهرماه بود و تا 25 آبان ماه ادامه دارد، افزود:  محتوای آموزش در بخش اصلی ایمنی شامل محل دسترسی و نما، حیاط مدرسه، کلاس مدرسه، دفاتر اداری، آبدارخانه و آشپزخانه، کتابخانه و سالن اجتماعات، تأسیسات الکتریکی، حریق، تأسیسات گرمایشی، آزمایشگاه و گارگاه، موتور خانه، انباری، راهرو و مسیرهای خروج اضطراری و بخش امنیت شامل مبانی نظری امنیت در مدرسه، مصادیق ایمنی و امنیت در مدرسه به صورت فیلم و کاربرگ‌های ایمنی است.

وی تصریح کرد: فراگیران باید در پایان دوره تکالیف خود را در قالب پروژه بهبود مدیریت آماده کرده و به تکمیل و ارسال کاریرگ‌های ایمنی مدرسه خود به سامانه مرکزی بپردازند.