به گزارش افکارنیوز،

به گفته‌ مجریان این طرح در صورت تامین اعتبارات مربوط به آن میتوان امید داشت در آینده نزدیک، اولین نورگیری این پروژه عظیم نجومی صورت گیرد.