به گزارش افکارنیوز،

سرهنگ علی‌اصغر شریفی اظهار داشت:در هنگام بارندگی به دلیل دید محدود راننده احتمال برخورد و تصادف چند برابر می‌شود. در چنین شرایطی عابرین برای عبور از معابر عجله دارند که به دلیل دید محدود راننده احتمال برخورد زیاد می‌شود.

وی درباره به وجودآوردن شرایط ایمن‌تر در روز بارانی برای راننده و عابر اظهار کرد: برابر ماده ۱۴۶ آیین نامه راهنمایی و رانندگی در چنین شرایط به دلیل محدود بودن دید، رانندگی با چراغ روشن است؛ که عابران با دیدن چراغ وسیله نقلیه عکس العمل سریع از خود نشان می‌دهند.