به گزارش ايسنا، كارمندان بخش زباله هاي هستهيي سايت ساوانا ريور در كاروليناي جنوبي ماه گذشته تارهاي عنكبوت عجيبي درعمق ۵ و ۹ متري استخر سوخت هاي مصرفي پيدا كردند.

چنین ماده سفید رنگ رشته مانندی تاکنون در بین زباله‌های هسته‌ای دیده نشده بود و کشف آن باعثنگرانی دانشمندان در خصوص احتمال وقوع جهش ژنتیکی در عنکبوت‌ها شده است. کارشناسان آزمایشگاه ملی ساوانا ریور نمونه‌های کشف شده را جمع‌آوری کرده و در حال بررسی دقیق آنها هستند.

اسیدیته و دمای آب در استخر سوخت‌های مصرفی در اندازه خاصی قرار دارد و در صورت ورود میکرو ارگانیسم ها به داخل استخر امکان زنده ماندن آنها وجود دارد. حضور هر موجودی در استخر سوخت‌های مصرفی، آن را در معرض پرتوهای رادیواکتیو قرار می‌دهد و احتمال تغییرات ژنتیکی و مبدل شدن به حیوانات بزرگ‌تر را افزایش می دهد.

اگر تارها واقعا توسط عنکبوت‌ها در اعماق استخر درست شده باشند، احتمال قرار گرفتن آنها در معرض پرتوهای رادیواکتیو و جهش ژنی عنکبوت وجود دارد.

تنها برخی ارگانیسم‌ها خاصیت مقاومت طبیعی در برابر تابش و پرتوهای رادیواکتیو دارند که از آن جمله می‌توان به باکتری «داینوکوکوس رادیودورانس» اشاره کرد.

اين باكتري يك ارگانيسم طبيعي ضد تابش است كه با استفاده از روشهاي مهندسي ژنتيك براي درمان راديواكتيو استفاده مي شود.