به گزارش افکار نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ موافقت کرد؛ دهستان برآفتاب به مرکزیت روستای کره دان از ترکیب روستاها، مزارع و مکان های؛ ولدخانی، حسن آباد سفلی، حسن آباد علیا، دره دراز، رهیز، ددکانی علیا، ددکانی سفلی، بره روز، علی آباد سرچشمه ناز، جدول نو، چشمه دتومجک، چلی لی، حاجی آباد سرچشمه ناز، بازارگه، پهلوشکن، امیرآباد، گنجگان، لرکش و کیفته در تابعیت بخش پادنا شهرستان سمیرم در استان اصفهان ایجاد می شود.

بر این اساس، بخش دناکوه به مرکزیت روستای بیده مشتمل بر دهستان های پادنا علیا و برآفتاب در تابعیت شهرستان سمیرم ایجاد می شود.

همچنین بخش وردشت به مرکزیت روستای فتح آباد از ترکیب دهستان های وردشت و دره شور در تابعیت شهرستان سمیرم ایجاد می شود.
بر اساس مصوبه دولت، دره شور از بخش مرکزی شهرستان دهاقان منتزع و به بخش مرکزی شهرستان سمیرم الحاق می‌ شود.

بر این اساس، روستاها، مزارع و مکان های؛ فتح آباد، نظرآباد، به گرد، امیر آباد، مهرآباد، حسین آباد و کاسکان از دهستان دره شور بخش مرکزی شهرستان دهاقان منتزع و به دهستان وردشت بخش مرکزی شهرستان سمیرم الحاق می‌ شود.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.