ملکه الیزابت دوم به مناسبت شصتمین سالگرد سلطنتش از یک مهد کودک در نورفولک دیدن می‌کند.