غلامحسین غفارپور در گفت و گو با فارس تهران در خصوص مشخصات کفشهای نامناسب و عوارض آن بر روی ناخن پاها اظهار داشت: کفش مناسب باید مارک دار باشد چون اینگون کفشها امتحان خود را پس داده است، همچنین پاشنه آن ۲.۵ تا ۳ سانتی متر و پاشنه باریک و جلو پهن باشد به طوری که ناخن ها تحت فشار نباشد.

وی افزود: معمولاً خانم‌ها از کفش‌های پاشنه بلند نوک باریک استفاده می‌کنند که بهره گیری از این نوع کفش‌ها در دراز مدت باعثانحراف انگشتان شست به طرف خارج شده و این فشار‌ها به روی ریشه و بستر ناخن وارد می‌شود.

وی گفت: البته چون بستر ناخن بافت نرمی‌ دارد این فشارها به سطح پشتی آخرین استخوان که سطح سفتی است، منتقل شده و این بافت نرم بین دو فشار قرار می‌گیرد و باعثفیبروزه شدن و کوچک شدن صفحه ناخن می‌شود.

این متخصص پوست و مو تصریح کرد: چون همیشه صفحه ناخن تابع بستر آن است و مجبور است شکل بستر خود را بگیرد، وقتی بستر ناخن کوچک میشد، ناخن فرو رفته در گوشت پدید میآید و منجر به عفونتهای خاص خود میشود که حاصل آن ناخن گاز انبری شده که این حالت فوق العاده دردناک است به صورتی که فرد حاضر است انگشت پایش قطع شود. اما جدیداً با روش مداخلهای درمان میشود.