به گزارش افکارنیوز،

نمایی از میدان هفت تیر تهران را در سال ۱۳۵۰ یعنی ۴۷سال قبل مشاهده می کنید.

میدان هفت تیر در سال ۱۳۵۰+عکس