به گزارش فارس،مطلق با اشاره به اینکه در سال ۱۳۶۱ سیصد هزار کودک صفر تا ۵ سال به علت بیماریهای عفونی شامل اسهال، استفراغ، وبا و بیماری پنومونی فوت کردهاند تصریح کرد: ولی این رقم در سال ۸۹ و ۹۰ به ۳۰۰ نفر رسیده است.

وی گفت: استراتژی وزارت بهداشت در برنامه کودک سالم شامل برنامه‌های ادغام یافته برای مبارزه با بیماری‌های اطفال، استفاده از تغذیه با شیر مادر تا ۲ سالگی، ثبت مرگ کودکان صفر تا ۵ سال و تجزیه و تحلیل علت مرگشان، ۴ استراتژی برای کودک از اوایل انقلاب است که از آن زمان شروع و در سال ۸۰ تکمیل شده است.

رئیس مرکز سلامت خانواده، جمعیت و مدارس گفت: از طرفی خدمات مادر و نوزاد را سطح بندی کرده و اجرای هم آغوشی مادر و نوزاد در کاهش مرگ نوزادان و کودکان موثر بوده است.

وی ادامه داد: مرگ مادران باردار قبل از انقلاب و در سال ۵۷ حدود ۲۴۵ در صد هزار تولد زنده بوده که این رقم اکنون به ۲۲.۸ در یکصدهزار تولد زنده رسیده است و با توجه به اینکه تعداد زایمان‌ها و جمعیت بیشتر شده(حدود یک میلیون و ۳۴۴ هزار زایمان در سال داریم) مرگ مادران الان به ۳۰۰ تا ۳۱۰ مورد در سال رسیده است.

مطلق افزود: برای جوانان و نوجوانان یک سند سلامت تدوین کردیم که در آن سند ۳ استراتژی پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالثیه تدوین شده است. در واقع ارتقای سلامت جسمی، روحی روانی، اجتماعی جوانان و نوجوانان را مدنظر قرار داده‌ایم که براساس این استراتژی و سند اکنون در حال کار درون مدرسه و خارج مدرسه هستیم.

مطلق با اشاره به اینکه اکنون در ابتدای ورود دبستان، راهنمایی و دبیرستان معایناتی را برای دانش آموزان انجام می دهیم تشریح کرد: نتایج این بررسی ها نشان داد که از یک میلیون و ۲۱۰ هزار دانشآموز دبستانی ۸۹ درصد سالم بودند و ۱۱ درصد احتیاج به ارجاع به متخصص برای مواردی از قبیل گفتار درمانی،شنوایی سنجی، خدمات تخصصی چشم پزشکی و آمادگی ذهنی داشتند. در مقاطع راهنمایی و دبیرستان هم این طرح شروع شده و تا آخر فروردین نتایج آن مشخص میشود.