حمیدرضا مختارنژاد، مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران در گفتوگو با فارس اظهار داشت: به دلیل بارش برف و برودت هوا، نوبت عصر تمام مدارس آموزش و پرورش شهر تهران در تمام مقاطع امروز تعطیل است.

صبح امروز نیز به دلیل بارش برف، نوبت صبح تمام مقاطع تحصیلی بخشهای روستایی مناطق ۵ و ۸ آموزش و پرورش شهر تهران تعطیل شد.