به گزارش افکارنیوز،

سکینه اشرفی در جلسه کمیته کالبدی و فضایی تدوین برنامه سوم توسعه شهری تهران اظهار کرد: افتخار شهرداری به نوشتن برنامه نیست، بلکه افتخار شهرداری به این است که حداقل 80 درصد برنامه‌ای که می‌نویسد را اجرا کند؛ نه اینکه برنامه‌ای نوشته شود که قابل‌اجرا نباشد.

وی با بیان درصد اجرای پایین برنامه دوم شهرداری تهران، تصریح کرد: می‌خواهیم برنامه سوم هم به سرنوشت برنامه دوم دچار شود و ازاین‌رو، تأکید ما بر این است که در تدوین برنامه به اجرایی بودن آن توجه کنیم.

اشرفی در ادامه به جایگاه اسناد فرادست ازجمله قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، قانون برنامه ششم توسعه کشور و آیین‌نامه اجرای برنامه ملی بازآفرینی شهری و مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات مهمی که در برنامه سوم توسعه شهر تهران به آن توجه شده، اجرای دقیق طرح جامع و بازنگری در طرح تفصیلی شهر تهران است.

معاون شهردار تهران با بیان اینکه باید جایگاه همکاری دستگاه‌های اجرایی در پایتخت دیده شود، تأکید کرد: متأسفانه همه مسئولیت‌ها در تهران بر عهده شهرداری گذاشته‌شده و مسئولیت اصلی دستگاه‌های اجرایی به فراموشی سپرده‌شده است.

وی ادامه داد: برای نمونه، در بحث برنامه ملی بازآفرینی شهری قرار است که 30 درصد اعتبارات توسط شهرداری‌ها و 70 درصد آن توسط دولت تأمین شود اما دولت از انجام تکالیف خود سرباز می‌زند.

اشرافی اضافه کرد: الزام شهرداری در انجام وظایف در حدود قوانین و مصوبات شورای شهر است و در برنامه توسعه شهر تهران هم، بیش از آنکه به دنبال ایجاد مسئولیت جدید برای شهرداری باشیم، باید به دنبال مطالبه از سایر نهادها باشیم.

عبدالرضا گلپایگانی قائم‌مقام معاونت معماری و شهرسازی شهرداری تهران نیز در این جلسه گفت: موضوع شهرسازی و فضای کالبدی نقش مهمی در سایر مسائل شهری ازجمله ترافیک و دسترسی به خدمات شهری دارد.

گلپایگانی تصریح کرد: اگر بتوانیم موضوع استقرار مراکز خدمات‌رسانی نظیر مدارس را در تهران ساماندهی کنیم، تأثیر بسزایی در کاهش ترافیک خواهد داشت.