حسین کلخورانی در گفتوگو با فارس با تاکید بر این موضوع که هنوز طرح مجسمه میدان انقلاب نهایی نشده است، گفت: طرحهای مختلفی ارائه شده ولی هنوز هیچکدام نهایی نشده است.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران اضافه کرد: در نیمه نخست سال آینده مجسمه میدان انقلاب ساخته و نصب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه برخی طرح‌ها ایراداتی داشته است، گفت: در تلاش هستیم تا بهترین انتخاب صورت گیرد.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران با تأکید بر این موضوع که طرح میدان انقلاب تغییر می‌کند، گفت: طرح نو گویای انقلاب است.

وی در بخش دیگر سخنانش به گنبد وسط میدان انقلاب که قبلاً ساخته شده بود اشاره کرد و ادامه داد: در همان زمان نیز اعلام کردیم که نماد کامل نیست و نماد موقت است.