به گزارش افکارنیوز،

در این نشست تحصیلی ضمن بازدید از محدوده ضایعات فروشان خیابان خلازیر بر ساماندهی صنوف این محدوده تاکید کرد.

وی با اشاره بر لزوم مکان یابی‌های جدید جهت ساماندهی فروشندگان سیارگل در بزرگراه منتهی به بهشت زهرا، از جذب سرمایه گذار جهت راه اندازی بازاربزرگ گل در این محدوده خبر داد.

در ادامه این نشست، توکلی شهردار منطقه ۱۹ با اشاره به معضلات ضایعات فروشان خیابان خلازیر، اظهار کرد: عدم ثبات در مالکیت گاراژها، نبود یک واحد صنفی مشخص در محل و وقفی بودن زمین‌های این مجموعه از جمله محدودیت‌های ساماندهی خیابان خلازیر است.

وی پیشنهاد داد با انتقال کسبه به بیرون شهر و تغییر کاربری اولیه می‌توان در راستای بهبود شرایط منطقه گام برداشت.

لازم به ذکر است ۳۰۰ گاراژ، دو هزار واحد صنفی و ۷۵۰ باب مغازه در محدوده خلازیر مشغول به فعالیت هستند. گفتنی است در این جلسه مقرر شد که تمامی معضلات فوق با تشکیل یک کمیته فنی و تخصصی مشترک و با همکاری منطقه و شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر مرتفع شود.