به گزارش ايسنا، به گفته پليس، آليس كه هنگام قتل دوستش ۱۵ سال داشت در بازجوييهايش گفت: دوستم را به قتل رساندم تا احساس فردي را كه فردي را به قتل رسانده، درك كنم.

او در بخشی از دفتر خاطراتش نوشته‌ است: اقدام به قتل هیجان‌آور و لذت‌بخش است.

به گفته پلیس، او در دفتر خاطراتش نوشته که دوستش را با ضربات چاقو به قتل رسانده و سپس گردنش را از بدنش جدا کرده‌ است.

نتایج پزشکی قانونی از جسد مقتول نشان می‌دهد که متهم به وسیله هشت ضربه چاقو مقتول را به قتل رسانده است.

به گزارش ایسنا به نقل از اسکای‌نیوز، در صورت واردشدن اتهامات متهم، او حداقل به ۱۰ سال حبس محکوم می‌شود.