به گزارش پانا، یک معلم چینی در یک اقدام ابتکاری برای جلوگیری از هر گونه فعالیت مشکوک از سوی دانش آموزانی که برای تقلب هیچ فرصتی را از دست نمی دهند، جلسه امتحان را در خیابان برگزار کرد.