به گزارش مهر، سردار حسن بتولی اظهار داشت: همزمان با روزهای پایانی سال تعداد زیادی از هموطنان برای خرید به مراکز تجاری، بازارها و مناطق مختلف می روند که این مناطق به دلیل حجم بالای تردد و جابه جایی پول به مراکز مستعدی برای زورگیری و کیف قاپی تبدیل می شود.

پلیس با توجه به پرونده های سالهای گذشته این مناطق را شناسایی کرده و نیروهای پلیس آگاهی به صورت نامحسوس در این مراکز مستقر شده و امنیت مراکز تجاری و خرید را تامین می کنیم.

رئیس پلیس آگاهی از کنترل مجرمان کیف قاپ و زورگیر خبر داد و تاکید کرد: پلیس مجرمان زورگیر و کیف قاپی را که در خارج از زندان هستند در روزهای پایانی سال کنترل می کند تا از ورود مجدد این افراد به چرخه جرم در پایان سال جلوگیری شود.