به گزارش فارس، عضو سابق کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب افزود: اهمال در توسعه زیرساخت های حمل و نقلی باعث سرریز شدن خودروی شخصی به خیابان ها و بزرگراههای شهری شده و شهر را با یک بحران جدی مواجه کرده است.

اسماعیل زاده راه حل مشکل ترافیک را توسعه زیرساختهای حمل و نقلی با اولویت مترو دانست و اظهار کرد: در توسعه حمل و نقل عمومی دولت نیز باید به مدیریت شهری کمک کرده و منابع مالی مورد نیاز را تامین کند، چرا که با توجه به میزان عقب ماندگی این بخش منابع شهرداری به تنهایی کفایت نمی کند.

وی به عنوان نمونه واگن های موجود مترو که جوابگوی حجم بالای تقاضای مسافران نیست را مثال زد و تصریح کرد: برای این که به حجم تقاضا شهروندان پاسخ کامل داده شود باید امکانات و تسهیلات بیشتری در این ارتباط فراهم شده و در اختیار مدیریت شهری قرار داده شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برگزاری کنفرانس مهندسی ترافیک برای پرداخت علمی تر به موضوعات ترافیکی یک اتفاق خوب است و امیدواریم در تصمیم گیری ها نیز مورد توجه قرار گیرد.

گفتنی است یازدهمین کنفرانس بینالمللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک با شعار حمل و نقل انسان محور از سوی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران طی روزهای دوم و سوم اسفند سال جاری در محل مرکز همایش های بینالمللی برج میلاد تهران برگزار می شود.