به گزارش افکارنیوز،

محمد علی افشانی شهردار تهران در وقت اضافه حضورش در شهرداری تهران مدیر عامل سازمان ورزش شهرداری تهران را تغییر داد.

حسین پیرانی جایگزین حسنی در سازمان ورزش شهرداری تهران شد.