به گزارش افکارنیوز،

 تصویری از آب خوری یک پارک که به علت نبود شیر آب قابل استفاده نیست.