به گزارش افکارنیوز،

مشاهده پرنده ای به نام "Pheasant tailed plover" برای اولین در ایران در منطقه لامرد استان فارس توجه عده زیادی را به خود جلب کرد.

 

Pheasant tailed plover