به گزارش افکارنیوز،

برپایه این گزارش با انجام اقدامات فنی پاتوق سرکرده باند شناسایی و وی در عملیاتی منسجم دستگیر شد.

همچنین  یکی از همدستان وی نیز در منطقه جاجرود شناسایی و دستگیر شد.

گفتنی است از متهمان یک قبضه سلاح کلت کمری کشف و ضبط شد.