به گزارش ایسنا، طی بازرسی های انجام گرفته از انبارها و سردخانه های سطح شهر بندرعباس توسط بازرسان سازمان صنعت هرمزگان، ۶۳ تن گوشت منجمد استرالیایی در یکی از سردخانه های بندرعباس که توسط یک شرکت عرضه کننده محصولات پروتئینی نگهداری و از عرضه آن خودداری می كرد، کشف شد.

لازم به ذکر است، بعد از کشف این مقدار گوشت احتکار شده پرونده تخلف واحد مذکور به ارزشی بالغ بر هفت میلیارد ریال با عنوان احتکار تکمیل و جهت رسیدگی به شعبه سیار تعزیرات حکومتی ارجاع شد.