به گزارش افکارنیوز،

 با توجه به اینکه مردم این روستا ها برای تهیه آذوقه و امور درمانی نیاز به مراجعه به شهر دارند، مرد و زن، پیر و جوان، بیل و کلنگ به دست گرفته و 12 کیلومتر از جاده 45 کیلومتری را در حدی که بتوان با موتور سیکلت تردد کرد پاکسازی کرده اند. حل این مشکل نیازمند توجه مسئولین مربوطه و به کارگیری امکانات مکانیزه راهسازی و راهداری است.