یوسف رشیدی در گفتوگو با فارس با بیان اینکه شاخص آلودگی ذرات معلق کمتر از ۵/۲ میکرون ۱۴۱ بوده است، گفت: امروز صبح شاخص آلودگی در شرایط ناسالم بود.

وی ادامه داد: استاندارها ۲۴ ساعته است و این طور نیست که الان که برف می‌بارد شاخص‌ها کاهش یابد.

مدیر شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران افزود: میانگین ۲۴ ساعته را در نظر گرفته و شاخص را اعلام میکنیم.