به گزارش افکارنیوز،

مدیر پروژه تولید برنامه‌های تلویزیون تعاملی آموزش و پرورش از تولید محتوا برای آماده سازی آزمون مربیان پیش دبستانی خبر داد.

مهدی علی اکبر زاده مدیر پروژه تولید برنامه‌های تلویزیون تعاملی آموزش و پرورش درباره چگونگی اجرای برنامه‌های آن تلویزیون تعاملی و تاثیر آن در روند تعلیم و تربیت اظهار کرد: برنامه‌های متعددی حول محورآسیب‌های اجتماعی و آموزش مهارت‌های زندگی مرحله به مرحله برای مدیران، خانواده‌ها و دانش آموزان در حال تولید است و هر ماه محتوای جدیدی را ارائه می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه محوریت این برنامه‌ها بیشتر در حوزه پیشگیری از اعتیاد و رفتار‌های پر خطر است، افزود: این برنامه‌ها در تمامی مقاطع تحصیلی، اما متناسب با سن دانش آموز در نظر گرفته شده است تا آن‌ها را در بستری اینترنتی با آموزه‌های صحیح آشنا کنیم.

تولید محتوا برای آزمون مربیان پیش دبستانی

مدیر پروژه تولید برنامه‌های تلویزیون تعاملی آموزش و پرورش گفت: اکنون آموزش‌ها به طور عموم در دسترس قرار دارد و خانواده‌ها می‌توانند بر آموزش‌ها و برنامه‌های تولیدی برای دانش آموزان نظارت کنند.

علی اکبرزاده با بیان اینکه به کمک بستر تلویزیون تعامل آموزش مربیان پیش دبستانی هم در دستور کار قرار گرفته است، اظهار کرد: محتوا مرحله به مرحله از سوی معاونت ابتدایی ارسال می‌شود تا فرآیند تولید برنامه‌ها را داشته باشیم که اکنون در روند اجرا قرار داریم و کار را با همکاری معاونت ابتدایی پیش می‌بریم.

وی درباره چگونگی آشنایی جامعه ذینفعان با این بستر اینترنتی گفت: دستورالعمل استفاده از تلویزیون تعاملی سینا به مدارس ابلاغ شده است که تمام خانواده‌ها موظف هستند این آموزش‌ها را ببینند البته ممکن است در مواردی دسترسی به این اپلیکیشن دشوار باشد بنابراین کار را به تدریج پیش می‌بریم.