به گزارش افکارنیوز،

بر اساس طرح جامع آلودگی هوای اهواز، بیش از 60 درصد آلودگی هوای این کلانشهر 1.5 میلیون نفری، که سازمان بهداشت جهانی تا کنون دو بار آن را آلوده ترین شهر دنیا معرفی کرده، ناشی از صنایع نفتی است. تاسیساتی که در عمر یکصد ساله اش بیشترین تخریب و آلودگی زیست محیطی را برای خوزستان نفتخیز به همراه داشته است.
در پنج سال گذشته تنگی نفس های پائیزه همزمان با نخستین باران ها، هم به بیماری های تنفسی اضافه شده است. وزارت بهداشت گرده های گیاهی را مقصر اصلی تنگی نفس پائیزه اهوازی ها اعلام کرده، اما برخی کارشناسان، دود تاسیسات نفتی را نیز در این ماجرا دخیل می دانند.
اهواز بیش از 200 حلقه چاه نفت در اطرافش دارد و مشعل های (فلرهای) شرق اهواز در نزدیکی میدان چهار اسب و غرب شهر، در اطراف ورزشگاه الغدیر، در میان منازل مسکونی، بیش از همه آزاردهنده است.